Udramatisk forsvarsforlig kunne være klar “ i morgen”

Omkring 500 flere værnepligtige, en økonomisk ramme nogenlunde som foreslået i regeringens udspil og lidt mere til et stærkere cyberforsvar.

Det er nogenlunde indholdet i et kommende forsvarsforlig, som ifølge en central kilde kunne gøres færdig “i morgen,” hvis altså ikke statsministeren havde koblet forsvarsforliget sammen med de øvrige udestående politiske forhandlinger om blandt andet skattereform og udlændingepolitik.

Ifølge kilden er der endnu ikke skrevet en færdig forligstekst, og folketingsgrupperne har af samme grund heller ikke taget stilling til en forligstekst. På grund af sammenkædningen med andre forhandlinger ventes forsvarsforliget derfor udskudt til januar.

Undervejs har især spørgsmålet om værnepligt skabt diskussion i kredsen af forsvarsforligspartier. Især Dansk Folkeparti og det konservative regeringsparti lægger vægt på at øge antallet af værnepligtige, og i oktober spillede regeringen ud med et forslag om 500 ekstra værnepligtige.

Det andet regeringsparti, Liberal Alliance, ser stik modsat på værnepligten, som partiet anser for en slags overgreb på befolkningen og som derfor bør afskaffes. Derfor tilføjede udspillet et løfte om ikke at tvangsindkalde værnepligtige, så længe 90 procent af de værnepligtige aftjener værnepligt frivilligt.

Den formulering er Dansk Folkeparti lodret uenig i. Værnepligt er ikke en frivillig sag, mener partiet, som ønsker formuleringen ud. Reelt vil den dog ikke have nogen betydning, eftersom cirka 98 procent af de indkaldte værnepligtige i dag er frivillige.

Et andet lidt større udestående spørgsmål er den præcise finansiering af de ekstra knap 13 milliarder kroner, som regeringen ønsker at tilføre forsvaret i de kommende seks år. En del af finansieringen skulle komme fra besparelser ved at omlægge lån til den almennyttige boligsektor, men det har Socialdemokratiet angiveligt modsat sig.

I november aftalte regeringen med realkreditinstitutterne en finansieringsreform for de almene boliger, som indbringer en besparelse for staten på ni milliarder kroner frem til 2025.

Men netop uklarheden om finansieringen af de øgede forsvarsudgifter ses som en forklaring på, at forsvarsforhandlingerne er blevet koblet til blandt andet forhandlingerne om en skattereform. Først når den er på plads, ved man, hvad der er til rådighed til andre formål, heriblandt til forsvaret.

Sammenkoblingen af forsvarsforhandlingerne med de øvrige udestående politiske spørgsmål skabte forbavselse blandt partiernes forsvarsordførere, da statsministeren præsenterede den. Men efter regeringskrisen om finanslovens vedtagelse nu er afblæst, er den politiske dramatik også taget ud af forsvarsf orhandlingerne.

Det faglige indhold i det næste forsvarsforlig er efter det oplyste stort set på plads. Ganske som ventet styrkes cyberforsvaret; der anskaffes områdeluftforsvarsmissiler til Søværnets fregatter og der kommer ekstra ressourcer til samfundets civile beredskab.

Hæren får ressourcer til at opstille en mobil moderne brigade, som NATO har bedt om og som regeringen spillede ud med i oktober – efter et grundigt politisk forarbejde i form af samtaler mellem forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og forsvarsordførerne.

“Jeg synes, forhandlingerne er gået fin. Vi er ikke færdige endnu, men vi er relativt tæt på,” siger Socialdemokraternes forsvarsordfører, Henrik Dam Kristensen.

Den konservative forsvarsordfører, Rasmus Jarlov, er ikke helt enig i, at de udestående spørgsmål kunne klares “i morgen.” Han venter derfor først et forlig på plads efter nytår. Og mest skeptisk er Dansk Folkepartis ordfører, Marie Krarup.

“Det er rigtigt, at vi er modstander af formuleringen om at undlade at indkalde værnepligtige, så længe der er over 90 procent frivillige,” siger hun.

Kunne man få enderne til at mødes om værnepligten, hvis den formulering forsvandt?

“Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad der ellers kan komme op i forhandlingerne, så det er for tidligt at sige. Jeg tror ikke, at forsvarsforhandlingerne kommer på plads, før der er kommet en skatteaftale,” siger Marie Krarup.

Forsvarsordførerne har ikke fået en dato for, hvornår forhandlingerne genoptages hos forsvarsministeren.

Tilføj kommentar

Klik her for at skrive en kommentar

Translate:

Modtag vores nyhedsbrev

Translate »
/* ]]> */