Overtal af officerer er – måske – en myte

Blandt meget andet rummer forsvarsforliget en aftale om opbygning af en middeltung brigade. Foto: C. Sundsdal

Andelen af officerer i den operative del af dansk forsvar er ikke større end i den britiske.

Sådan lyder det i hvert fald i en hvidbog om officerernes syn på det kommende forsvarsforlig, som officerernes fagforening, HOD, netop har offentliggjort. Ifølge HOD er antallet af officerer i forsvaret – eksklusive Forsvarets Efterretningstjeneste og Beredskabsstyrelsen – siden 2003 faldet med cirka 750 til 3370. Det udgør cirka 17 procent af det samlede antal ansatte i Forsvarsministeriets område.

I samme periode er officerernes andel af de militært ansatte i hele ministerområdet faldet fra omkring 27 procent til 22 procent.

Men i forsvarets operative del – som består af Værnsfælles Forsvarskommando inklusive stabe og værnene, men eksklusive Forsvarsakademiet, Forsvarets Sundhedstjeneste og Arktisk Kommando – udgør officererne kun cirka 17,4 procent. Og så sammenligner HOD dansk forsvar med det britiske, hvor andelen af officerer i UK Army er 17,8 procent. Ifølge HOD´s tal er påstanden om et meget ledelsestungt dansk forsvar altså mest en myte.

En af kritikerne af officerernes antal er chefen for Forsvarsakademiet, kontreadmiral Nils Wang. Han har ikke haft mulighed for at læse rapporten selv og vil derfor ikke kommentere på rapportens konklusioner. Men han fastslår imidlertid, at uanset hvordan tallenene bruges og hvilke lande de sammenlignes med, så er det en “uigendrivelig kendsgerning,” at der i Forsvaret som helhed er lige så mange officerer og befalingsmænd, som der er menige professionelle soldater.

Nils Wang kan godt et stykke af vejen følge, at i et lille forsvar som det danske vil en stab fylde relativt mere end i et stort forsvar, svarende til, at et køkken vil fylde en forholdsvis større andel af en lille lejlighed end af en stor.

“Men det ændrer imidlertid ikke på, at man i enhver organisation må forholde sig kritisk til en så skæv fordeling mellem ledere og menige,” siger Nils Wang. Derfor ser han en mulighed for – som den nu lækkede budgetanalyse om effektiviseringer i forsvaret lægger op til – at reducere antallet af officerer i stabe og skolecentre, som jo så passende kan bruges til at uddanne, træne og føre de mange nye menige soldater, som regeringens substantielle løft af forsvarsbudgettet stiller i udsigt.

“Jeg har fuld forståelse for det synspunkt, at der ikke er for mange officerer, men derimod for få soldater. Men hvis vi ukritisk fastholder, at den nuværende leder til menig ratio på 1:1 er en naturlov, så har vi ikke alene en meget dyr personalesammensætning. Vi påfører også os selv en unødig stor rekrutterings- og uddannelsesudfordring i forhold til officerer og befalingsmænd, når vi skal til at opbygge en fuld deployerbar brigade. Det her handler også om, at vi fordeler ledelsesansvaret rigtigt på de forskellige niveauer. For eksempel kunne visse officersstillinger sagtens overgå til befalingsmænd, hvilket også kunne styrke specialistniveauet i Forsvaret.”

Officerers alder stiger voldsomt

HOD´s hvidbog tager blandt andet også fat i officerskorpsets stigende gennemsnitlige alder, der er steget fra 39,3 år i 2005 til nu 41,7 år. Ifølge HOD er stigningen voldsom, og må forventes at stige yderligere, når effekten af den stigende pensionsalder begynder at vise sig. “Fordelingen af officerer i grupper over eller under 40 år har fået en helt forkert vridning, fordi andelen af officerer er vokset markant, blandt andet grundet massiv afgang af officerer under 40 år,” skriver HOD.

HOD foreslår derfor, at de job i forsvaret, som ikke stiller fysiske krav og som i de senere år er overtaget af civile, atter vandrer tilbage til varetagelse af erfarne officerer. Det vil være passende for ikke at stå i en situation, hvor man må afskedige personale på grund af alderens naturlige indvirken på kroppens fysiske formåen,” mener HOD.

Ifølge den amerikanske tænketank Pew Research Center er til sammenligning gennemsnitsalderen i det amerikanske officerskorps også stigende, men var i 2015 dog kun nået op på 34,5 år.

 

 

 

 

Translate:

Modtag vores nyhedsbrev

Translate »
/* ]]> */