[Forsvarsministeriet] – Udtalelse fra forsvarsministeren vedr. retssag om irakeres tilbageholdelse i 2004 

06-11-2017 – kl. 16:00

Den 7. november 2017 begynder hovedforhandlingen ved Østre
Landsret i retssagen om evt. dansk erstatningsansvar i
forbindelse med 23 irakeres tilbageholdelse under Operation Green
Desert i november 2004 i Irak og den tortur og mishandling, som
irakerne anfører, de blev udsat for i den efterfølgende irakiske
varetægt.

I den anledning udtaler forsvarsministeren:

”Der skal ikke herske tvivl om, at jeg – ligesom mine
forgængere – er af den opfattelse, at de danske soldater
handlede fuldt ud korrekt under den konkrete operation i 2004.
Fra Forsvarsministeriets side vil man derfor nedlægge påstand
om frifindelse i sagen.

Sagsøgerne, som alle er irakiske statsborgere, blev
tilbageholdt af irakiske sikkerhedsstyrker på irakisk
territorium. Forsvarsministeriet vil under retssagen påvise, at
sagsøgerne på intet tidspunkt var i dansk varetægt eller under
dansk kontrol. Derfor er det Forsvarsministeriets klare
holdning, at der ikke er noget som helst grundlag for at rette
krav mod danske myndigheder.

Under retssagen vil en lang række soldater afgive
vidneforklaringer om forløbet af operationen, hvilket vil
hjælpe med til at kaste lys over operationen og bibringe til
det fulde billede af forløbet.

Denne retssag har varet meget længe, og jeg er glad for, at vi
nu er der, hvor sagen kan nærme sig en afslutning i Østre
Landsret.”

Baggrund
Retssagen vedrører et eventuelt dansk erstatningsansvar i
forbindelse med 23 irakeres tilbageholdelse i Irak i november
2004 og den tortur og mishandling, som irakerne anfører, at de
blev udsat for i den efterfølgende irakiske varetægt.
Forsvarsministeriet vil under retssagen bl.a. gøre gældende, at
Danmark ikke har haft jurisdiktion over de personer, der blev
frihedsberøvet under operation Green Desert i Irak, og at der
ikke er noget ansvarsgrundlag for Danmark for den mishandling,
som sagsøgerne oplyser, at de blev udsat for.
For yderligere information henvises til Kammeradvokatens sammenfattende
processkrift
.

 

Læs mere/ Kilde

Translate:

Modtag vores nyhedsbrev

Translate »
/* ]]> */