[Forsvarsministeriet] – Udtalelse fra Claus Hjort Frederiksen om støjgener fra F-35 

02-12-2017 – kl. 23:10

Forsvarsministeriet er blevet opmærksom på, at det af svar på
Folketingets Forsvarsudvalgs (FOU) spørgsmål 194 i 2016 ikke
fremgik, at F-35 ville overskride støjgrænserne, sådan som det
fremgik af støjrapporten for F-35 fra april 2015. Dette er en
fejl.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen udtaler i den
forbindelse:
– Det er hævet over enhver tvivl, at der er begået fejl. Det
burde være fremgået, at F-35 flyene ville overskride
støjgrænserne. Det skal jeg beklage, og det har
Forsvarsministeriet nu korrigeret over for Folketinget. Det har
hele tiden været min indstilling til denne sag, at der skal
være åbenhed omkring grundlaget for de beslutninger, vi
politisk tager.

Regeringen besluttede i oktober i år sammen med partierne bag
forsvarsforliget, at den primo 2019 vil fremsætte et forslag
til en anlægslov i Folketingetvedr. anvendelsen af F-35-flyene
på Flyvestation Skrydstrup. Det betyder, at der vil blive
foretaget en række grundige undersøgelser af bl.a. mulige
støjgener.

– Vi har valgt, at vi vil fremlægge en anlægslov til
godkendelse i Folketinget. Dette betyder, at der vil være en
åben og gennemsigtig proces, hvor alle relevante parter,
herunder de berørte borgere og Haderslev Kommune, vil blive
inddraget. Jeg har desuden bedt om, at der iværksættes
yderligere støjberegninger ved alternativ placering af F-35
komplekset på Flyvestation Skrydstrup samt sammenlignelige
støjberegninger for de nuværende F-16 fly, så også disse
beregninger kan foreligge som grundlag for det forslag til
anlægslov, som vi forventer at fremlægge for Folketinget primo
2019, siger Claus Hjort Frederiksen.

Støjrapport fra 2015 i ekstraheret
udgave 

Brev til FOU af 1. december
2017

 

Læs mere/ Kilde

Translate:

Modtag vores nyhedsbrev

Translate »
/* ]]> */