[Forsvarsministeriet] – Tre nye lande tilslutter sig dansk Smart Defence-projekt 

På NATO forsvarsministermødet i Bruxelles har Finland,
Storbritannien og Ungarn i dag underskrevet aftale om
deltagelse i det danske Smart Defence-projekt om fællesindkøb
af præcisionsstyrede våben (PGM).

09-11-2017 – kl. 10:24

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen kunne i dag ved en
underskiftceremoni byde endnu tre lande velkommen i gruppen, der
er med i Smart Defence-projektet om fællesindkøb af
præcisionsstyrede våben.
 
Smart Defence er en NATO-betegnelse for multinationale løsninger,
der giver enten mere kapacitet for de samme penge eller samme
kapacitet for færre penge. PGM-projektet udgør ét af
flagskibsprojekterne under Smart Defence-dagsordenen og blev
lanceret under NATO-topmødet i Wales i 2014. Samarbejdet om
fælles anskaffelse af kapabiliteter kan hjælpe til at sikre
større effekt for de samme midler.
 
”Gennem fællesindkøb får vi mere forsvar for pengene. Så jeg er
glad for, at Finland, Storbritannien og Ungarn i dag tilslutter
sig vores danske Smart Defence-projekt om fællesindkøb af
præcisionsstyrede våben. Gruppen af deltagende lande vokser til
gavn for os alle”.
 
“Med projektet vokser såvel antallet af præcisionsstyrede våben
som tilgængeligheden inden for NATO. Når man tænker på
deltagerlandenes globale indsats bl.a. mod ISIL, så er det rigtig
nyttigt”, siger Claus Hjort Frederiksen.
 
Der er med de tre nye lande i alt 11 deltagende nationer, der er
gået sammen om en fælles anskaffelse af materiel fra USA. De
deltagende nationer er udover Danmark og de tre nye: Holland,
Belgien, Tjekkiet, Norge, Grækenland, Portugal og Spanien.

Baggrund: Dansk PGM-projekt
På NATO-forsvarsministermødet i februar 2012 lancerede Danmark
et projekt, der fokuserer på styrket multinationalt samarbejde
vedrørende en række forskellige ammunitionstyper. Nogle
ammunitionstyper er forbundet med store omkostninger i såvel
indkøb, oplagring som vedligeholdelse.

Øget samarbejde landene imellem på dette område vurderes på
sigt at kunne give både besparelser og øget fleksibilitet og
adgang til våbenlagre. Projektet er blandt andet baseret på de
danske erfaringer fra operationen i Libyen, hvor man oplevede
udfordringer i forhold til at tilvejebringe den nødvendige
mængde af ammunition. Danmark har i september 2013 afsluttet
projektet og fremsendt et koncept for multinational
ammunitionssamarbejde til NATO.

Læs artikel om Smart
Defence

 

Læs mere/ Kilde

Translate:

Modtag vores nyhedsbrev

Translate »
/* ]]> */