[Forsvarsministeriet] – Styrket forsvar som et stærkt værn om Danmark 

Regeringen vil styrke Forsvaret som svar på det alvorlige
trusselsbillede, Danmark står overfor. Derfor skal Forsvaret
styrkes substantielt med 4,8 mia. kroner i 2023 for at
forstærke værnet om danskernes sikkerhed, tryghed og frihed.

11-10-2017 – kl. 11:45

Danmark står over for en mere alvorlig sikkerhedssituation
end på noget tidspunkt siden Murens fald. Regeringen tager
situationen alvorligt og vil derfor styrke forsvaret, så det
bliver et endnu stærkere værn mod de trusler, Danmark står
overfor.

“Regeringen tager danskernes sikkerhed alvorligt, og vi sætter
handling bag ordene. Derfor vil vi styrke Forsvaret
substantielt, så Forsvaret i 2023 tilføres 4,8 mia. kr. årligt.
Det er en stigning på over 20 procent. Regeringens udspil til
et nyt forsvarsforlig er en substantiel investering i forsvaret
som et stærkt værn om Danmark og understreger vores vilje til
at forblive et kerneland i NATO. Vi står i dag med en forværret
sikkerhedspolitisk situation, som vi er nødt til at tage bestik
af. Derfor skal vi have et styrket og mere robust dansk
forsvar. Med regeringens udspil værner vi om danskernes tryghed
og sikkerhed – det kræver verden i dag ganske enkelt af os”,
siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

Regeringens udspil til et nyt forsvarsforlig fokuserer især på
evnen til at modstå militære trusler sammen med NATO, men også
på evnen til at kunne beskytte danskerne herhjemme samt tage
effektivt hånd om en voksende cybertrussel.

Samtidig skal Forsvaret styrke sin evne til aktivt at deltage i
internationale militære operationer som led i terrorbekæmpelse,
kapacitetsopbygning og håndtering af irregulære
migrationsstrømme.

Se
vores temaside om udspil til nyt forsvarsforlig

Læs regeringens udspil til et nyt
seksårigt forsvarsforlig som pjece

This page in English

 

Læs mere/ Kilde

Translate:

Modtag vores nyhedsbrev

Translate »
/* ]]> */