Blå generaler og admiraler rykker frem

Generalmajor M.A.L.T. Nielsen. Foto: Forsvaret

Af Christian Brøndum

Efter mere end et tiår med hovedsagelig en hærgeneral i spidsen for dansk forsvar er generaler fra de to “blå” værn, Flyvevåbnet og Søværnet, rykket frem til de poster, hvorfra de næste forsvarschefer kan hentes.

Det fremgår af den netop offentliggjorte oversigt over udnævnelser til topposter i Forsvaret, som Forsvarsministeriet har udsendt i dag.

Chefen for Flyverstaben, generalmajor M.A.L.T. Nielsen, 53, overtager som generalløjtnant fra november posten det militære forsvars nummer to, viceforsvarschef, efter Per Ludvigsen.

Chefen for Marinestaben, kontreadmiral Frank Trojahn, 53, skal ligeledes bytte det operative miljø ud med en skrivebordsstol i Værnsfælles Forsvarskommando, hvor han skal sidde i den centrale stilling som chef for Udviklings- og Koordinationsstaben.

M.A.L.T. Nielsen rykker en grad op og bliver generalløjtnant, mens Frank Trojahn forbliver kontreadmiral. Ikke desto mindre ligger de efter alt at dømme side om side i udgangsstillingen, når den nyudnævnte forsvarschef, Bjørn Bisserup, der fylder 57 til april, skal afgå.

Blandt Forsvarets topledere vil udnævnelsen af netop M.A.L.T. Nielsen til Bjørn Bisserups nærmeste medarbejder formentlig vække mere end almindelig interesse. M.A.L.T., som han blot kaldes i Forsvaret, har ved mindst én lejlighed internt markeret uenighed med Bjørn Bisserup. Det skete, da Bisserup som koncernstyringsdirektør i Forsvarsministeriet i august 2015 pressede en ny haste-konsulentundersøgelse igennem, som skulle vise, hvor få nye kampfly Danmark kunne nøjes med efter udfasningen af F16-flyene. Efter det oplyste var M.A.L.T. som chef for Flyverstaben ikke begejstret for udsigten til endnu en serie konsulentbesøg ved Flyvevåbnets F16-base på Flyvestation Skrydstrup, hvor medarbejderne i forvejen var kørt i bund rent arbejdsmæssigt.

Men Bjørn Bisserup har altså, trods – eller måske netop på grund af – dissensen valgt Flyverstabens chef som ny viceforsvarschef.

Et enkelt navn vækker ved sit fravær også en vis opsigt. Chefen for Hærstaben, generalmajor H.C. Mathiesen, er ikke blandt de nyudnævnte, der har fået en ekstra stjerne på skulderen. Han har hidtil gjort en hurtig karriere i Forsvaret fra jobbet som informationschef for Forsvarskommandoen til nu chef for Hærstaben.

Med valget af generalmajor Flemming Lentfer, 52, til direktør for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse sikrer forsvarsministeren sig en erfaren embedsmand – i øvrigt i Flyvevåbnets lyseblå uniform – med en fortid som leder i materielstyrelsen. Og nok så interessant sikrer officerskorpset sig, at stillingen, som rangerer på linje med en generalløjtnant, stadig er besat af en officer frem for en civil. Lentfer afløser generalløjtnant Niels Bundsgaard.

Hjemmeværnet får en stærk ny chef i form af Jens Garly, 54, der har solid erfaring fra Forsvarsministeriets departement samt som chef for Hærens 2. Brigade med sig. Det bliver fortsat en særdeles professionel officer, der skal stå i spidsen for de frivillige i Hjemmeværnet. Jens Garly afløser generalmajor Finn Winkler.

En af Hærens mest erfarne folk, når det gælder militær ledelse og international erfaring, er generalmajor og snart (midlertidig) generalløjtnant, Michael A. Lollesgaard, 56. Han er tidligere chef for Danske Division og senest chef for de flere end 10.000 soldater ved FN´s mission i Mali.

Fra 1. marts bliver han Danmarks militære repræsentant ved NATO og EU. Udefra betragtet er det ikke indlysende, at en så operativ officer skal påtage sig rollen som militær diplomat, men på den anden side vil omgivelserne næppe komme i tvivl om, hvad han mener. Michael Lollesgaard tillod sig i en morgenradioavis i 2015 at foreslå, at den danske regering skulle sende 250 soldater til Mali for at sikre forsyningerne til FN-posterne i det store land. Han måtte nøjes med 30 jægersoldater, der afløste en tilsvarende hollandsk enhed. Et stort og vigtigt nyt dansk bidrag var der ikke penge til.

Michael Lollesgaard afløser generalløjtnant P.P. Olsen, der er udnævnt til koncernstyringsdirektør i Forsvarsministeriet efter Bjørn Bisserup.

De nye udnævnelser efterlader huller, som nu skal udfyldes. Blandt andet vil posterne som chef for Marinestaben og Flyverstaben blive opslået.

1 kommentar

Klik her for at skrive en kommentar

  • Du er simpelthen nødt til at forklare, hvordan blå admiraler rykker frem. Trojahn afløser Finn Hansen, som pensioneres. Det kan næppe kaldes at rykke frem. Godt nok skal der skaffes en afløser – meen.

Translate:

Modtag vores nyhedsbrev

Translate »
/* ]]> */